دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

ارسلان برازنده
مرتبه علمی استادیار
تخصص ژنتیک و اصلاح دام
گروه علوم دامی
سمت رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
آدرس پست الکترونیکی mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی 105