دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل / تفاهمنامه‌های دانشگاه جیرفت با دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی

تفاهمنامه‌های دانشگاه جیرفت با دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی

ردیف  دانشگاه / موسسه
1 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
2 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
3  دانشگاه ولیعصر رفسنجان
4 دانشگاه شهید باهنر کرمان
5 پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان
7 بیمه ایران جنوب استان کرمان
8 اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت
9 اداره آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد
10 دادگستری عنبرآیاد
11 فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت
12 دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی جیرفت
13 فرمانداری جیرفت
14 پارک علم و فناوری استان کرمان
15 دانشگاه فنی و حرفه‌ای 
16 اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان
17 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان