مشاور امور بین‌الملل

محبوبه شیرانی
سمت مشاور امور بین‌الملل
مرتبه علمی استادیار
شماره تماس -
آدرس پست الکترونیکی m.shirani@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 250