اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: imangoroohi@ujiroft.ac.ir
تخصص : مهندسی برق - قدرت
سمت: مشاور آموزشی گروه
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: 240
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: ali.goroohi@ujiroft.ac.ir
تخصص : مهندسی برق
سمت: مشاور آموزشی گروه
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: -