انجمن علمی

بخشی از فعالیت‌های انجمن علمی برق:

بازدید علمی از نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوح
بازدید علمی از نیروگاه سد جیرفت
برگزاری مسابقه ربات مسیریاب
اعزام تیم به مسابقات بین‌المللی ربات جنگجو کرمان
سمت دبیر انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی برق
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی برق
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی برق
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی برق
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -