مدیر گروه

ایمان گروهی ساردو
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: imangoroohi@ujiroft.ac.ir
تخصص : مهندسی برق - قدرت
سمت: مدیر گروه
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: 240