اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Aliazareh@ujiroft.ac.ir
تخصص : آمایش سرزمین، RS و .GIS
سمت: مشاور فرهنگی، اجتماعی و انجمن‌های علمی گروه
گروه : ادبیات
شماره تلفن داخلی: 267