اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: ellrafiei@ujiroft.ac.ir
تخصص : علوم آبخیز
سمت: استاد مشاور فرهنگی، اجتماعی و انجمن‌های علمی گروه
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تلفن داخلی: 230