گروه علوم دامی

دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی به عنوان اولین دانشکده مستقل در دانشگاه جیرفت، از اردیبهشت ماه سال 1392 با تعیین رئیس و معاون دانشکده، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است. این دانشکده دارای فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاسهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، زمین‌ها و گلخانه ‌های آموزشی و پژوهشی و کلکسیون درختان گرمسیری در داخل فضای دانشگاه می‌­باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی متشکل از زمین‌های زراعی، باغات، نخلستان، مرغداری و گاوداری آموزشی و پژوهشی واقع در 4 کیلومتری دانشگاه است. دانشکده کشاورزی در حال حاضر بیش از 30 هیات علمی مشغول به کار و بیش از 20 هیات علمی در حال ادامه تحصیل در مقطع دکتری و بورسیه دارد. شایان ذکر است که دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری، سال 1376 تحت عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دامپزشکی
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: h_dumary@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 223
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تغذیه دام - تغذیه طیور
گروه: علوم دامی
سمت: معاون دانشجویی
آدرس پست الکترونیکی: omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 225
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: دامپزشکی
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 267
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی: 238
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تغذیه طیور
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Nemat.Ziaei [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 273
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی تولیدمثل
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر پژوهشی
آدرس پست الکترونیکی: mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 222
مرتبه علمی: مربی
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: sadrmolaei@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 201
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 224
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: m.mazhari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 222
مرتبه علمی: مربی
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Moslem.md65@Gmail .com
شماره تماس داخلی: 224
مرتبه علمی: دکتری
تخصص: علوم دام - نشخوارکنندگان
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: moosaee.amir@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 169
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: صنایع غذایی (تکنولوژی مواد غذایی) -
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: fatemeh.shahdadi@gmail.com
شماره تماس داخلی: 140