گروه علوم دامی

گروه علوم دامی
این گروه فعالیت آموزشی خود را در سال 1372 پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی آغاز کرد. در سال 1384 در مقطع کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی، در سال 1389 در مقطع کارشناسی پیوسته علوم دامی و از سال 1390 در مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه در حال حاضر در گرایش‌های تغذیه دام، تغذیه طیور و فیزیولوژی دام و طیور در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. از سال 1396 نیز مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی نیز دریافت گردید که در حال حاضر این رشته در قالب گروه علوم دامی ارائه می‌گردد. گروه علوم دامی 14 عضو هیات علمی در گرایش‌ها و زمینه‌های مختلف علوم دامی شامل 3 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار، 7 عضو هیات علمی با مرتبه استادیار، دو عضو هیات علمی با مرتبه مربی مشغول به خدمت و دو عضو هیات علمی با مرتبه مربی مامور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دارد. این گروه دارای سه فضای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه تغذیه دام و طیور، آزمایشگاه فیزیولوژی دام و آزمایشگاه میکروبیولوژی می‌باشد که در آن‌ها امور آموزشی دانشجویان در مقطع کارشناسی و امور پژوهشی مربوط به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی در آن‌ها انجام می‌گردد. به علاوه وجود ایستگاه دامپروری که دارای واحدهای گاوداری، گوسفندداری و مرغداری می‌باشد زمینه ارائه بهتر دروس و انجام پژوهش‌های کاربردی را فراهم نموده است.