گروه علوم دامی

گروه علوم دامی
این گروه فعالیت آموزشی خود را در سال 1372 پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی آغاز کرد. در سال 1384 در مقطع کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی، در سال 1389 در مقطع کارشناسی پیوسته علوم دامی و از سال 1390 در مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه در حال حاضر در گرایش‌های تغذیه دام، تغذیه طیور و فیزیولوژی دام و طیور در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. از سال 1396 نیز مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی نیز دریافت گردید که در حال حاضر این رشته در قالب گروه علوم دامی ارائه می‌گردد. گروه علوم دامی 14 عضو هیات علمی در گرایش‌ها و زمینه‌های مختلف علوم دامی شامل 3 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار، 7 عضو هیات علمی با مرتبه استادیار، دو عضو هیات علمی با مرتبه مربی مشغول به خدمت و دو عضو هیات علمی با مرتبه مربی مامور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دارد. این گروه دارای سه فضای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه تغذیه دام و طیور، آزمایشگاه فیزیولوژی دام و آزمایشگاه میکروبیولوژی می‌باشد که در آن‌ها امور آموزشی دانشجویان در مقطع کارشناسی و امور پژوهشی مربوط به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی در آن‌ها انجام می‌گردد. به علاوه وجود ایستگاه دامپروری که دارای واحدهای گاوداری، گوسفندداری و مرغداری می‌باشد زمینه ارائه بهتر دروس و انجام پژوهش‌های کاربردی را فراهم نموده است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: h_dumary@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 168
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تغذیه دام - تغذیه طیور
گروه: علوم دامی
سمت: معاون دانشجویی
آدرس پست الکترونیکی: omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 225
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 226
مرتبه علمی: مربی
تخصص: دامپزشکی
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 214
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی: 227
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تغذیه طیور
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Nemat.Ziaei [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 143
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی تولیدمثل
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر پژوهشی
آدرس پست الکترونیکی: mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 139
مرتبه علمی: مربی
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: sadrmolaei@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 201
مرتبه علمی: مربی
تخصص: فیزیولوژی
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تغذیه طیور
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: m.mazhari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 222140
مرتبه علمی: مربی
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Moslem.md65@Gmail .com
شماره تماس داخلی: 224
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: علوم دامی - نشخوارکنندگان
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: moosaee.amir@gmail.com
شماره تماس داخلی: 139
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 169
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: صنایع غذایی (تکنولوژی مواد غذایی) -
گروه: علوم دامی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: fatemeh.shahdadi@gmail.com
شماره تماس داخلی: 140