انجمن علمی

بخشی از فعالیت‌های در حال انجام انجمن علمی علوم دامی:

  • ایجاد نشریه بخش علوم دامی
  • راه‌اندازی سایت مرتبط با علوم دامی
  • برگزاری کارگاه‌های علمی تئوری و عملی (مانند جیره‌نویسی، تلقیح مصنوعی و غیره)
  • امکان‌سنجی انجام یک طرح پژوهشی در ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی از طریق انجمن
  • برنامه‌ریزی برای شرکت در جشنواره‌های دانشجویی مانند جشنواره حرکت

 

سمت دبیر انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه علوم دامی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -