اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moosaee.amir@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: استاد مشاور فرهنگی، اجتماعی و انجمن‌های علمی گروه
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 139