مدیر گروه

امیر موسایی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تغذیه دام
سمت : مدیر گروه
گروه: علوم دامی
آدرس پست الکترونیک : moosaee.amir@gmail.com
شماره تلفن داخلی: 234