دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

امیدعلی اسماعیلی‌پور
مرتبه علمی دانشیار
تخصص تغذیه طیور
گروه علوم دامی
سمت معاون آموزشی و پژوهشی
آدرس پست الکترونیکی omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 200