دانشکده کشاورزی

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی به عنوان اولین دانشکده مستقل در دانشگاه جیرفت، از اردیبهشت ماه سال 1392 با تعیین رئیس و معاون دانشکده، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است. این دانشکده دارای فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاسهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، زمین‌ها و گلخانه ‌های آموزشی و پژوهشی و کلکسیون درختان گرمسیری در داخل فضای دانشگاه می‌­باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی متشکل از زمین‌های زراعی، باغات، نخلستان، مرغداری و گاوداری آموزشی و پژوهشی واقع در 4 کیلومتری دانشگاه است. دانشکده کشاورزی در حال حاضر بیش از 30 هیات علمی مشغول به کار و بیش از 20 هیات علمی در حال ادامه تحصیل در مقطع دکتری و بورسیه دارد. شایان ذکر است که دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری، سال 1376 تحت عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است.
مرتضی ستائی مختاری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 238
ارسلان برازنده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه: علوم دامی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی: 238
 • ردیف تاریخ ایام هفته جلسه - ساعت 14:30 الی 13:30 ساعت 14:30 الی 16
 • 1 28 فروردین دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 2 4 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی
 • 3 11 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • 4 18 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی
 • 5 25 اردیبهشت دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 6 1 خرداد دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • 7 8 خرداد دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی
 • 8 22 خرداد دوشنبه شورای دانشکده – شورای آموزشی
 • 9 29 خرداد دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی کمیته منتخب
 • 10 12 تیر دوشنبه
 • 11 19 تیر دوشنبه شورای دانشکده-شورای آموزشی
 • 12 26 تیر دوشنبه
فرم بازدید
فرم‌های ترفیع دانشکده کشاورزی
مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

1- مدارک لازم برای پایه سالانه

 • کپی حکم آخرین پایه
 • صورتجلسه گروه
 • مستندات پژوهشی یا اجرائی

2- مدارک لازم برای ارتقاء:

 • مستندات پژوهشی
 • مستندات آموزشی
 • مستندات فرهنگی
 • نامه گروه مربوطه

 3- تاریخ تحویل مدارم جهت بررسی: 

 • 3 روز کاری قبل از تشکیل جلسه

 4- مدارک لازم برای تصویب پروپوزال در دانشکده:

 • تکمیل فرم 100
 • ثبت در ایران داک
 • صورتجلسه تصویب در گروه
 • گواهی دفاع پروپوزال
 • استعلام استاد راهنما و مشاور خارج از دانشگاه

 5- مدارک لازم برای صدور مجوز دفاع پایان نامه:

 • فرم های تکمیل شده 101
مراحل اداری و اجرایی مربوط به اخذ تا دفاع پایان‌نامه در دانشکده کشاورزی
ردیف گروه رشته - گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1 مهندسی آب مهندسی آب - آبیاری و زهکشی مهندسی آب - آبیاری و زهکشی - -
2 اقتصاد و ترویج
 1. اقتصاد کشاورزی
 2. ترویج
 3. آموزش
 1. اقتصاد کشاورزی
 2. ترویج
 3. آموزش
- -
3 علوم باغبانی
 1. مهندسی علوم باغبانی
 2. مهندسی علوم گیاهی -ناپیوسته باغبانی
 1. مهندسی علوم باغبانی
 2. مهندسی علوم گیاهی -ناپیوسته باغبانی
- -
4 زراعت و اصلاح نباتات
 1. مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 2. مهندسی علوم گیاهی -ناپیوسته زراعت
 1. مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 2. مهندسی علوم گیاهی -ناپیوسته زراعت
- -
5 مهندسی بیوسیستم مکانیک ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
 1. مکانیک ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)
 1. مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 2. مکانیک بیوسیستم
-
6 علوم دام
 1. گرایش دام
 2. گرایش طیور
 1. گرایش دام
 2. گرایش طیور
 1. تغذیه دام
 2. تغذیه طیور
 3. فیزیولوژی طیور
-
7 علوم خاک مهندسی علوم خاک مهندسی علوم خاک
 1. بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 2. پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
 3. فیزیک وحفاظت خاک
 4. شیمی و حاصلخیزی خاک
-
8 گیاهپزشکی مهندسی گیاهپزشکی مهندسی گیاهپزشکی
 1. بیماری‌شناسی گیاهی
-