معاونین سابق

تاریخ: از بهمن ماه 1388 لغایت تیر ماه 1389
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : دام پزشکی
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 214
تاریخ: از شهریور ماه 1389 لغایت اسفند ماه 1389
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: aman.soleimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
گروه : زراعت و اصلاح نباتات
شماره تماس داخلی : 150
تاریخ: از فروردین ماه 1390 لغایت آبان ماه 1392
مرتبه علمی:
آدرس پست الکترونیکی:
تخصص :
گروه :
شماره تماس داخلی :
تاریخ: از آذر ماه 1392 لغایت مهر ماه 1395
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: fsolaimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : هیدرولوژی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 174
تاریخ: از اردیبهشت ماه 1396 لغایت آبان ماه 1398
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a.soleimani[at]ujiroft[dot]ac[dot]ir
تخصص : مهندسی مکانیک
گروه : مهندسی مکانیک
شماره تلفن داخلی: 150
تاریخ: از خرداد ماه 1399 لغایت بهمن ماه 1399
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh@ujiroft.ac.ir
تخصص : کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 226
تاریخ: از بهمن ماه 1399 لغایت مهر ماه 1401
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: aman.soleimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
گروه : زراعت و اصلاح نباتات
شماره تماس داخلی : 150
تاریخ: از مهر ماه 1401 تا کنون
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
تخصص : ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه : علوم دامی
شماره تماس داخلی : 227