تماس با دانشگاه


 
      جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت. کد پستی: 78671-61167

      03443347065    
 
      info [@] ujiroft.ac.ir

       03443347061-4123000