دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

کارگاه انگیزشی نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی دانش بنیان با استقبال ویژه دانشجویان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
یکشنبه، 29 آبان 1401
کارگاه انگیزشی نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی دانش بنیان با حضور مشاور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس، معاونین، رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر مرکز رشد و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، رئیس دانشگاه گفت: راهبرد دانشگاه جیرفت جهت نیل به دانشگاه نسل سه و چهار است لذا یکی از مهمترین مولفه های این مهم رونق کارآفرینی و جذب، رشد و توسعه ایده های دانش بنیان می باشد.

دکتر حسین شکفته افزود: مرکز رشد و نوآوری دانشگاه جیرفت بعنوان پایگاه اقتصاد دانش­ بنیان در منطقه جنوب کرمان است و جامعه ­محوری رسالت اصلی این مرکز تعریف شده است.

وی بیان کرد: رویداد استارت­آپ کارآفرینی دانشجو در هفته پژوهش سال جاری برگزار خواهد شد و امیدواریم دانشجویان با شرکت در این رویداد ایده های خود را پرورش دهند.

در ادامه این نشست مدیر مرکز رشد جیرفت گفت: در راستای آموزش و ترویج اصول کسب و کارهای فناورانه و دانش­ بنیان، یک سلسله کارگاه­ها و رویدادهای استارت­آپی و کارآفرینی برای هفته پژوهش و فناوری ویژه دانشجویان دانشگاه جیرفت پیش­بینی شده است که امروز اولین کارگاه انگیزشی با هدف آشنایی دانشجویان با این حوزه برگزار شد.

دکتر حسینی افزود: دنیای امروز به سمت جذب ایده های فناورانه و دانش بنیان پیش می رود لذا باید برای حضور در این رقابت تلاش کنیم.

در ادامه این نشست دکتر صلواتی زاده مشاور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش خلاقیت و نوآوری را در کارآفرینی دانش بنیان تشریح کردند.

گفتنی است این نشست با همکاری مرکز رشد و دانشجویان دانشگاه جیرفت برنامه ریزی و برگزار شده است.

 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت