دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

سی و هشتین دوره جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان کشور
جمعه، 24 آذر 1402
سی و هشتین دوره جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان کشور با هدف انس و الفت هرچه بییشتر دانشجویان با قران و سیره معصومین (ع) در سطح دانشگاه های تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز شد.

گفتنی است کلیه فرآیند سـی و هشتمین جشنواره قرآنو عترت(ع) دانشجویان، از مرحله ثبت نام تا معرفی به مرحله مّلی، بـا محوریت سامـانه ذیل انجام خواهد شـد. لـذا همه داوطلبین لازم است برای ثبت نام به سامانه مـذکور مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.