دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی
سه‌شنبه، 22 فروردین 1396
به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی جدید و انتقال اطلاعات قبلی تا روز شنبه 96/1/26 یکبار با همان یوزر و پسورد قبل وارد ایمیل جدید به آدرس زیر شوید. mail.ujiroft.ac.ir یا 172.19.4.28

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی جدید و انتقال اطلاعات قبلی تا روز شنبه 96/1/26 یکبار با همان یوزر و پسورد قبل وارد ایمیل جدید به آدرس زیر شوید.
لازم به ذکر است که عدم اقدام تا تاریخ مقرر منجر به حذف اطلاعات موجود در ایمیل قبلی می گردد.
mail.ujiroft.ac.ir یا 172.19.4.28