دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اردو تفریحی و گردشگری در نیمسال دوم در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
سه‌شنبه، 16 خرداد 1396
مدیر فرهنگی دانشگاه جیرفت گفت: در نیمسال دوم 8 اردوی تفریحی گردشگری برای دانشجویان دانشگاه جیرفت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر اکبر آبادی افزود: دانشجویان دانشگاه جیرفت در کانون‌های مختلف فرهنگی و هنری عضویت دارند که یکی از اینها کانون گردشگری است که با هدف ایجاد نشاط و بهبود روحیه دانشجویان راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: این کانون با برگزاری اردوهای تفریحی و گردشگری توانسته در راستای بهبود روحیه دانشجویان موفق باشد.
وی ادامه داد: اردوهایی که این کانون برگزار می‌کند با تصویب شواری فرهنگی و حمایت دانشگاه برگزار و اردوها برای دانشجویان پسر و دانشجویان دختر نیز جداگانه برگزار می‌شود.
دکتر اکبر آبادی با بیان این مطلب که بیش از 300 دانشجو در این اردوها شرکت داشته اند خاطر نشان کرد: در راستای برگزاری اردوها سعی شده که مکان های برای اردو در نظر گرفته شود که دانشجویان با مناطق استان کرمان آشنا شوند.