دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه سی چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه
شنبه، 15 دی 1397
سی چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی در دانشگاه جیرفت آغاز شد.