دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطاعیه کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398
اطلاعیه کارگاه آموزشی اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی
اطلاعیه
 
کارگاه آموزشی  اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی برگزار می شود
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه