دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه برنامه سخنرانی علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت
سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398
به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند سخنرانی علمی (ویژه اساتید و دانشجویان) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح لیست پیوست، برگزار می شود از همه شما عزیزان دعوت به عمل می آید.
به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می‌رساند سخنرانی علمی (ویژه اساتید و دانشجویان) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح لیست پیوست، برگزار می‌شود از همه شما عزیزان دعوت به عمل می‌آید. 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت