دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
دوشنبه، 13 خرداد 1398
اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
ضمنا ساعات سرویس ایاب و ذهاب شهرستان عنبرآباد به صورت گذشته می‌باشد.
با تشکر روابط عمومی دانشگاه جیرفت 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت