دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98
سه‌شنبه، 15 مرداد 1398
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه‌ها جیرفت
برای اطلاع بیشتر فرم‌های زیر را دانلود نمایید.
 

لیست گرایش رشته‌های کارشناسی ارشد سال 99-98

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت