دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی
دوشنبه، 4 آذر 1398
به اطالع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-99 دانشجویان متقاضی میتوانند