دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دانشگاه جیرفت تعطیل شد
یکشنبه، 4 اسفند 1398
پیرو تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه در جلسه کمیته پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا، به منظور ایجاد آرامش روحی و آسایش خیال دانشجویان و خانواده ایشان، کلاس‌های آموزشی دانشگاه جیرفت از تاریخ امروز یکشنبه 4 اسفند، ساعت 13 تا پایان هفته جاری تعطیل است و برای هفته آینده از طریق سایت دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، پیروتصمیم هیئت رئیسه دانشگاه در جلسه کمیته پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا، به منظور ایجاد آرامش روحی و آسایش خیال دانشجویان و خانواده ایشان، کلاس‌های آموزشی دانشگاه جیرفت از تاریخ امروز یکشنبه 4 اسفند، ساعت 13 تا پایان هفته جاری تعطیل است و برای هفته آینده از طریق سایت دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.  
همچنین تمامی مراسم‌ها و همایش‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه تا اطلاع ثانوی لغو گردید. 
شایان ذکر است سایر فعالیت‌های دانشگاه به قوت خود باقی است.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت