دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

فراخوان جذب امریه سربازی غیر هیات علمی دانشگاه جیرفت
سه‌شنبه، 20 اسفند 1398
به اطلاع دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا متقاضی امریه سربازی می رساند دانشگاه جیرفت در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده و در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت