دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
شنبه، 20 اردیبهشت 1399
- قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

این گروه از دانشجویان برای اخذ گواهی های لازم از اداره آموزش دانشگاه نیاز به حضور در دانشگاه نداشته و می توانند تقاضای خود را به همراه آدرس پستی کامل (کد پستی و شماره تماس الزامی است) به آدرس کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه (moghbelisomayyeh@yahoo.com) ارسال نمایند تا در اسرع وقت نسبت به ارسال پستی مدارک متقاضیان اقدام لازم به عمل آید. 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت