دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه طرح غربالگری دانشجویان شاغل به تحصیل
دوشنبه، 7 مهر 1399
قابل توجه دانشجویان گرامی: جهت شرکت در طرح غربالگری و پایش سلامت کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سجاد، اقدام کنید

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت شرکت در طرح غربالگری و پایش سلامت کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سجاد، خواهشمند است با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید 

 

لینک پرسشنامه: http://portal.saorg.ir/mentalheath

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت