دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

جشنواره ملی فرهنگی- هنری «نماز، نیایش: کرونا و مدافعان سلامت» برگزار می شود
یکشنبه، 6 مهر 1399
دانشگاه جیرفت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اقدام به برگزاری جشنواره ملی فرهنگی-هنری " نماز ، نیایش؛ کرونا و مدافعان سلامت" کرده است.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت