دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

20 آذر ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره درون دانشگاهی حرکت.
دوشنبه، 17 آذر 1399
قابل توجه دانشجویان گرامی 20 آذر ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره درون دانشگاهی حرکت.
 عملکرد یکساله انجمن های علمی دانشگاه در قالب جشنواره حرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
دبیرخانه جشنواره حرکت از همه انجمن های علمی دانشگاه جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آورد.

دبیرخانه جشنواره حرکت دانشگاه جیرفت
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت