دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

مسابقه توانمندی های من ویژه دانشجویان برگزار می شود.
چهارشنبه، 25 اسفند 1400
مرکز مشاوره و سلامت در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی با هدف افزایش اعتماد به نفس و خود باوری، مسابقه توانمندی های من ویژه دانشجویان را برگزار نماید.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت