دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
چهارشنبه، 24 فروردین 1401
به استحضار می‌رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از روز پنجشنبه مورخ 1401/01/18 آغاز و تا روز شنبه مورخ 1401/01/27 ادامه خواهد داشت.
متقاضیان اخذ امریه می‌توانند با مراجعه به سامانه امریه‌های ارتباط با جامعه و صنعت به نشانی amriye.msrt.ir نسبت به ثبت
نام و تکمیل درخواست جهت اعزام 1401/04/01 اقدام نمایند.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت