دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

سلسله کارگاههای آموزشی "مهارتهای زندگی، خودمراقبتی روان شناختی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی" ویژه دانشجویان
دوشنبه، 29 فروردین 1401
مرکز مشاوره و سلامت در نظر دارد سلسله کارگاههای آموزشی "مهارتهای زندگی، خودمراقبتی روان شناختی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی" ویژه دانشجویان به صورت حضوری برگزار می کند.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت