دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری روابط امور بین‌الملل دانشگاه جیرفت و گروه شیمی اقدام به برگزاری یک وبینار بین المللی کرده است
دوشنبه، 5 اردیبهشت 1401
انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری روابط امور بین‌الملل دانشگاه جیرفت و گروه شیمی اقدام به برگزاری یک وبینار بین المللی یک روزه در روز چهارشنبه مورخ 7 اردیبهشت 1401، از ساعت 11 صبح تا 3 بعدازظهر می نماید.
این وبینار به صورت مشترک با انجمن شیمی ایران، دانشگاه مکوئری استرالیا، دانشگاه ساری یونایتد کینگدام، مرکز بین المللی علوم شیمی و بیولوژی کراچی، پژوهشکده خیلج فارس و دریای عمان، و دانشگاه صنعتی قوچان می‌باشد.متقاضیان دریافت گواهی در لینک ثبت نام باید ثبت نام نمایند.
از همه عزیزان جهت شرکت در این گردهمایی علمی بین المللی دعوت می‌گردد.خواهشمند است به نحو شایسته اطلاع رسانی فرمایید.
با تشکر
مسئول برگزاری وبینار
محبوبه شیرانی 

لینک ثبت نام : 
Registration Link:
 
 https://forms.gle/WjoshW1Vw98uwvwm6
 
 

لینک ورود به جلسه : 
Webinar Link
https://live.onlineamoozan.ir/ch/skyroom/remediation

Please enter the room as "Guest"
E- certificates will be available
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت