دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

جشن دانش آموختگی ویژه دانشجویان ورودی سال 1397 دانشگاه جیرفت
دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401
جشن دانش آموختگی ویژه دانشجویان ورودی سال 1397 دانشگاه جیرفت
 جشن دانش آموختگی ویژه دانشجویان ورودی سال 1397 دانشگاه جیرفت
 
 همراه با اجرای برنامه های شاد و متنوع
 
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/02/16
 
زمان برگزاری: 1401/03/11 ساعت 20 الی 23
 
 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس http://ujiroft-farhangi.ir مراجعه نمایید.

 ستاد جشن دانش آموختگی دانشگاه جیرفت.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت