دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

جشن استقبال از نو دانشجویان
سه‌شنبه، 20 اردیبهشت 1401
جشن استقبال از نو دانشجویان همراه با اجرای برنامه های شاد و متنوع( موسیقی، تئاتر، مسابقه و ...)

 همراه با اجرای برنامه های شاد و متنوع( موسیقی، تئاتر، مسابقه و ...)
 زمان: یک شنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 20:20
 مکان: پارکینگ امور اداری دانشگاه
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت.