دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

آیین نو دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه جیرفت برگزار شد.
یکشنبه، 24 مهر 1401
آیین نو دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه جیرفت با حضور رئیس، اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه ضمن قدردانی از دانشجویانی که این دانشگاه را برای تحصیل خود انتخاب کرده اند گفت: علوم پایه زیر بنای بسیاری از علوم دیگر است.

دکتر محبوبه زاهدی فر افزود: دوره کارشناسی بسیار مهم است و دانشجویان در راستای بهره گیری از برنامه های آموزشی و پژوهشی تلاش کنند.

وی تصریح کرد: دانشکده علوم پایه در سال 89 شروع  به فعالیت کرده است و اکنون دارای سه گروه آزمایشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

در ادامه این آیین مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن ارایه قوانین و مقررات آموزشی گفت: قوانین و مقررات باعث شده دانشجویان از حق و حقوق خود آگاه شوند و در راستای بهره مندی بهتر از مباحث آموزشی تلاش کنند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت