دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دبیر مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه جیرفت انتخاب شد.
شنبه، 21 آبان 1401
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت گفت: انتخابات دبیر مرکزی مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه برگزار و دبیر این مجمع انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر بدخشان افزود: 20 نفر از دبیران انجمن های علمی با حضور در مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از بین 3 نفر کاندیدا به انتخاب یک نفر پرداختند که  در این رابطه سید محمدحسین بهادر دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک به عنوان دبیر مرکزی مجمع انتخاب شد.

وی تصریح کرد: بهادر دانشجوی ورودی 1399 رشته مهندسی مکانیک، دبیر فعلی انجمن علمی این رشته، فعال فرهنگی،  مدرس دوره های سازمان فضای مجازی بسیج استان کرمان (نسرا)،  عضو انجمن مهندسی ساختمان تهران می باشند. 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت