دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

کارگاه اموزشی "آشنایی با نظام اداری و استخدامی" ویژه فرزندان شاهد شاغل در دستگاه های اداری در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
یکشنبه، 29 آبان 1401
رئیس گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه جیرفت گفت: در راستای تفاهم نامه همکاری دانشگاه جیرفت و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جیرفت، کارگاه اموزشی "آشنایی با نظام اداری و استخدامی" برای 50 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی مختلف دولتی به میزبانی دانشگاه جیرفت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر راضیه السادات رضوی افزود: در این کارگاه قوانین حقوق اداری و نظانم استخدامی دولت جمهوری اسلامی ایران به تفصیل برای شرکت کنندگان تشریح گردید. 

دکتر رضوی بیان کرد: در حاشیه این کارگاه رئیس بنیاد شهید، معاون کار و تعاون بنیاد شهید استان کرمان، رئیس اداره اشتغال بنیاد شهید با رئیس دانشگاه جیرفت دیدار کردند و راهکارهای اشتغال زایی برای جوانان را بررسی کردند.

گفتنی است برگزاری این کارگاه برعهده دانشجویان کانون فرهنگی-علمی ایثار گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر بود.

 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت