دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه - تخلیه انبار خوابگاه دختران (اتاق TV)
سه‌شنبه، 1 آذر 1401
با توجه به لزوم تخلیه انبار خوابگاه دختران، برای آخرین مرتبه به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می‌شود

با توجه به لزوم تخلیه انبار خوابگاه دختران، برای آخرین مرتبه به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می‌شود که در صورت عدم مراجعه برای تحویل وسایل خود تا تاریخ 15 آذر ماه سال جاری (به ویژه دانشجویان سال‌های قبل)، تمام وسایل از این محل خارج و دور ریخته خواهد شد و مدیریت دانشجویی و امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال این وسایل نخواهد داشت.

با تشکر - امور رفاهی و خوابگاه‌ها دانشجویی دانشگاه