دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اردوی معرفی شهرستان جیرفت برای دانشجویان جدید الورود برگزار شد.
جمعه، 4 آذر 1401
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت گفت: اردوی معرفی اماکن تاریخی و باستانی شهرستان جیرفت برای دانشجویان دختر جدید الورود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر بدخشان افزود: این برنامه با همراهی و توضیحات کامل آثار باستانی شهرستان توسط دکتر شهسواری عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشگاه انجام شد.

دکتر بدخشان هدف از برگزاری این اردو را آشنایی دانشجویان جدید الورود با جغرافیای تاریخی و باستانی شهرستان جیرفت دانست و بیان کرد: برگزاری چنین اردوهایی باعث شناساندن منطقه به دانشجویان، که خود سفیران فرهنگی هستند می شود.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت