دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد جهت نیمسال اول سال تحصیلی1403-1402 در دانشگاه جیرفت
یکشنبه، 11 دی 1401
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد جهت نیمسال اول سال تحصیلی1403-1402 در دانشگاه جیرفت
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت