دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402
سه‌شنبه، 23 اسفند 1401
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، ثبت نام وام های دانشجویی از هماکنون لغایت 15 اردیبهشت ماه 1402 میباشد )غیرقابل تمدید(
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت