دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

خودارزیابی خوابگاه‌های دانشجویی
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
به منظور انتخاب اتاق‌های نمونه در هفته خوابگاه‌های دانشجویی فرمی به صورت الکترونیک آماده شده است که دانشجویانی که داوطلب شرکت در این رقابت هستند می‌توانند با مراجعه به این لینک نسبت به اعلام داوطلبی خود فرم خودارزیابی را نیز تکمیل نمایند.
فقط لازم است یک نفر از هر اتاق به نمایندگی از همه‌ی افراد اتاق فرم خودارزیابی را تکمیل کند. 

لازم به توضیح است جوایزی برای اتاق‌های نمونه درنظر گرفته شده است.
https://b2n.ir/khodarzyabi 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت