دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

نشست بصیرت افزایی فرماندهان پایگاه های حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه جیرفت برگزار شد
چهارشنبه، 3 خرداد 1402
نشست بصیرت افزایی فرماندهان پایگاه های حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه جیرفت با حضور سرهنگ پاسدار پورکریمی فرمانده بسیج دانشجویی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، در این آیین برادر بسیجی مهدی مارزی به عنوان فرمانده پایگاه دانشجویی دانشگاه جیرفت معرفی شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت