دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

طرح صنعتی برگزیده دانشگاه جیرفت در کتاب های پایش وزارت عتف 1401 ثبت شد
یکشنبه، 7 خرداد 1402
با تلاشهای اعضا هیئت علمی و دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه جیرفت طرح صنعتی برگزیده، عضو هیات علمی برتر دانشگاه در کتاب های پایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کتابهای عملکرد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه های کشور، همکاران صنعتی و اجرایی برتر در همکاری با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، اقدامات و برنامه های حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور،  قراردادها و همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، مهارت افزایی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکزآموزش عالی کشور، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1401، و فعالیتها و دستاوردهای حوزه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت در سال 1401 منتشر شدند.

گفتنی است در  پایش طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه های کشور، همکاران صنعتی و اجرایی برتر در همکاری با دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور، مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، و اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت نام دانشگاه جیرفت به چشم میخورد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به کتابها به وبگاه ارتباط با صنعت وزارت علوم به نشانی www. industry.msrt.ir یا بخش پایش های صفحه گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت