دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه جذب امریه سربازی (فوق لیسانس و دکتری)
جمعه، 13 خرداد 1401
جذب امریه سربازی در مقطع فوق لیسانس و دکتری در راستای فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت.
به اطلاع دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا متقاضی امریه سربازی می‌رساند دانشگاه‌ جیرفت در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط و دارای برگ اعزام به تاریخ 1401/06/01 به صورت امریه سربازی در تمامی رشته‌ها اقدام می‌نماید.
 
لذا متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ 1401/03/11 تا 1401/03/24 با مراجعه به آدرس الکترونیکی amriye.msrt.ir ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 0344123300 داخلی 208 دانشگاه جیرفت نیز تماس حاصل نمایید.