دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دیدار مدیران دانشگاه جیرفت با رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی جنوب
یکشنبه، 12 تیر 1401
بمناسبت انتخاب رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، جمعی از مدیران دانشگاه جیرفت به منظور تبریک این انتخاب به دکتر احمد احمدپور با وی دیداری داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر حسین شکفته رئیس دانشگاه جیرفت در این دیدار انتخاب دکتر احمدپور را انتخابی شایسته  برای سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دانست و با اشاره به سابقه علمی و اجرایی و روحیه جهادی ایشان برای ایشان آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید را نمود.

دکتر احمدپور نیز با تقدیر از حضور همکاران دانشگاهی، بخش زیادی از نیازهای منطقه جنوب کرمان را مرتبط با بخش کشاورزی دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این دیدار از راه‌اندازی یک اتاق فکر برای درنظر گرفتن مباحث علمی در مدیریت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد و بیان داشت ان‌شاالله با راه‌اندازی این اتاق فکر، مثلث «سازمان، دانشگاه و مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب» هم برای هدایت علمی امور کشاورزی منطقه تشکیل خواهد شد. همچنین وجود استاندار جدید کرمان که توجه ویژه‌ای به مناطق محروم من جمله جنوب کرمان دارد را می‌توان فرصتی ارزشمند دانست و امیدواریم که با حضور جناب دکتر فداکار اتفاقات مثبت و بزرگی در رابطه با کشاورزی منطقه به وقوع بپیوندد و شاهد پیشرفت کشاورزی جنوب کرمان و توسعه منطقه باشیم.